Maatregelen weer aangescherpt

28 september is er weer een persconferentie geweest met nieuwe maatregelen om het coronavirus (dat nu opnieuw leidt tot meer opnames) in de hand te houden. In dit bericht lees je gevolgen die deze nieuwe maatregelen hebben voor RTV Quirijn en het Proeflokaal Bij Ons Thuys.

Wie gekeken heeft, weet dat deze maatregelen nu voor minimaal 3 weken gelden en dat op 20 oktober wordt geëvalueerd wat resultaten zijn om een nieuwe lockdown te voorkomen.

De nieuwe regels zijn uitgevaardigd om de sociale contacten drastisch te beperken, dus geen groepvorming en verplaatsingen beperken.

Publiek is daarom vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur bij sportwedstrijden niet meer toegestaan en sportkantines moeten sluiten. Dit geldt voor alle horeca op of in een sportgelegenheid. Kleedkamers en toiletten mogen open blijven

Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt deze maatregel wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. (NB. Toiletten en kleedkamers blijven wel open)

Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing. Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd.

Vrij spelen blijft mogelijk, alleen zorg dat je kort voor tijd aanwezig bent en verlaat direct na de wedstrijd het park. Voor Padel blijft de noodzaak vooraf te reserveren. Afhangen is en blijft verplicht voor zowel tennis als padel.

We hebben de terrassen opgeruimd. De horeca sluit, echter (net als in de vorige lockdown periode) kun je wel eten bestellen bij Stefan (06-83309638). Je moet het eten minimaal 1 dag van te voren bestellen (inclusief de friet).

Voor de competitie geldt dat die door kan gaan, maar op dit moment wordt nog bekeken in welke vorm dat gaat plaatsvinden. Meer informatie krijgen de competitieteams via de gezamenlijke app.

Wij vertrouwen ook nu weer op jullie medewerking

Namens het bestuur
Yvonne Visser