Mededeling van het bestuur i.v.m. coronavirus

Iedereen is op de hoogte van de maatregelen voor heel Brabant van het RIVM in verband met corona. Als vereniging volgen wij de richtlijnen van het RIVM en aanvullend die van het NOC*NSF.

Het volgen van de richtlijnen van NOC*NSF betekent dat vrij tennissen en de tennistrainingen gewoon doorgang kunnen vinden. Het wordt wel geadviseerd om bijeenkomsten zo veel mogelijk uit te stellen en uiteraard goed de handen te wassen.

De KNLTB adviseert haar leden, dus ook RTV Quirijn, om gevolg te geven aan de oproep om in Noord-Brabant alle evenementen – waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle tennisverenigingen en toernooiorganisaties in Noord-Brabant.

Daarmee worden de inwoners van Noord-Brabant gestimuleerd mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten via sport geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend. KNLTB volgt hiermee het advies van NOC*NSF en sluit zich aan bij de oproep van de Veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant.

Aanstaande zaterdag starten de tennislessen weer. Wij vragen jullie de maatregelen van het RIVM in acht te nemen en dus bij verkoudheid je les af te zeggen. Verder graag voor de les je handen wassen.

Namens het bestuur

Yvonne Visser