Opzeggen lidmaatschap

Let op:
Mocht de opzegging niet voor genoemde datum ontvangen zijn, dan ben je de volledige contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.

Opzegformulier