Protocol horeca Proeflokaal bij ons Thuys – RTV Quirijn

Op deze pagina informeren we alle bezoekers van ons paviljoen, het Proeflokaal by ons Thuys, over het protocol inzake de corona maatregelen.

Toezicht en naleving van de protocolregels:

1. De veiligheid van gasten, medewerkers en leveranciers staat centraal.
2. Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.
3. We hanteren een gescheiden in- en uitgang. De ingang is de gang naar het afhangbord.

Tijdens openingstijden van het Proeflokaal is de uitgang altijd via de dubbele deur in het Proeflokaal richting terras. Op deze manier beperken we  het aantal momenten van kruisverkeer tot een minimum.

Uitvoering

Bij reservering en bij binnenkomst wordt aan de gasten gevraagd of er gezondheidsklachten zijn.

Paviljoen:

 • Alle gasten moeten bij binnenkomst van het Proeflokaal de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende hand-gel). Bij de ingang van het Proeflokaal hangt een dispenser met desinfecterende hand-gel.
 • Ieder gaat met het eigen gezelschap vervolgens direct naar een vrije tafel. Eigen spullen (bv. tennistas) worden meegenomen naar de tafel.
 • Er mag niet met tafels en stoelen geschoven worden.
 • Er is minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Eén persoon per tafel plaatst de bestelling aan de bar.
 • Aan de bar worden geen consumpties genuttigd. De krukken worden afgezet met linten.
 • We brengen markeringen aan bij het bestelpunt aan de bar om te zorgen dat gasten die even moeten wachten, niet binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar staan.
 • De consumpties worden door de besteller zelf meegenomen naar de tafel. Er wordt niet uitgeserveerd.
 • Voor het verlaten van het Proeflokaal, reinig je de tafel (middelen staan op een vaste, aangegeven plek) en breng je het gebruikte serviesgoed naar een speciaal daarvoor bestemde plek.
 • We maken bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloos betalen. Het pinapparaat wordt extra gereinigd.

Verlaten Proeflokaal:

 • Aangezien we een gescheiden in- en uitgang hebben, gebruiken gasten een andere deur voor het verlaten van het Proeflokaal dan voor de binnenkomst. De gasten verlaten het Proeflokaal via de dubbele deur naar het terras. Iedereen houdt hierbij te allen tijde 1,5 meter afstand.

Keuken:

 • Werkplekken zijn 1,5 meter van elkaar gerealiseerd.
 • Permanente kruislijnen in de keuken worden vermeden, zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.
 • Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
 • Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.

Terras:

Voor het terras worden dezelfde veiligheidsvoorschriften gehanteerd als voor het paviljoen.

 • Het terras ligt niet voor (een) ingang van het Proeflokaal, wel een uitgang. Er is gezorgd voor een pad naar de uitgang waarop 1,5 meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk is.
 • Gasten mogen alleen maar zitten op het terras, niet staan.

Afhalen

Bij het afhalen van maaltijden en/of dranken gelden de volgende regels:

 • Maximaal 3 afhalers tegelijkertijd. dit geldt zowel bij de afhaalplek binnen als buiten.
 • We houden 1,5m afstand tussen de afhalers.