Save the date

Noteer alvast deze data!
Maandagavond 27 januari ALV en zondag 19 januari Nieuwjaarsreceptie vanaf 15.00 uur. Informatie volgt.