padelles rtv quirijn padelbaan in het groen padelbaan rtv quirijn rtv quriijn padelbanen

Tennis- & Padelschool Pascale Engel

Bij RTV Quirijn geeft Pascale Engel, van tennis- en padelschool Pascale Engel, professionele trainingen aan volwassenen en jeugd. Dat doet ze niet alleen! Op dinsdag en vrijdag ondersteunt Esther haar daarbij.

Esther stelt zich voor:

Mijn naam is Esther van den Hurk en ik loop sinds half oktober stage bij de tennisschool van Pascale. Ik ben 36 jaar en woon sinds 2011 samen met mijn vriend in Tilburg-Noord. Sommigen van jullie zullen me misschien herkennen, want ik heb in 2015/2016 bij Quirijn getennist en ook bij Pascale getraind. Helaas kwam daar op 25 juli 2016 abrupt een einde aan, omdat mijn vader die dag overleed. Hij was de eigenaar van een particulier tennispark/-school in Helmond (www.vandenhurktennis.nl). Mijn broer en ik hebben de zaak overgenomen en hebben ook een vereniging opgericht, zodat onze leden deel kunnen nemen aan alle KNLTB-evenementen.

Sinds vier jaar run ik fulltime onze vof, ben ik de voorzitter en de penningmeester van onze vereniging, ben ik de toernooi- en de competitieleider, zorg ik voor de inkoop en de exploitatie van onze kantine, pleeg ik het onderhoud aan het park én geef ik ook nog tennisles. Dat laatste echter zonder licentie en het wordt tijd dat ik die ga halen. Afgelopen september ben ik gestart met de tennislerarenopleiding en ik ben ontzettend blij dat Pascale meteen enthousiast reageerde, toen ik vroeg of ik bij haar mijn stage mocht lopen. Naast dat ik mijn uren op de baan draai, is het ook de bedoeling dat ik een evenement bij Quirijn organiseer en daarbij een (of enkele) vrijwilliger(s) aanstuur. Hopelijk krijg ik daar gauw de kans toe, als de coronamaatregelen weer enigszins versoepeld worden. Mocht iemand een leuk idee hebben voor een evenement, dan hoor ik het graag. Ik vind het hartstikke leuk dat ik bij Pascale mee mag draaien en ik hoop jullie snel op de baan (en/of daarbuiten) te zien!

Esther van den Hurk

06-14137476