Update: jeugd mag weer tennissen

Het kabinet neemt nog steeds verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Wij volgen hierin het beleid van de regering, KNLTB, gemeente Tilburg en het RIVM. In dit bericht lees je welke regels gehandhaafd blijven en wat er wijzigt bij RTV Quirijn.

De maatregelen die gehandhaafd blijven:

 • Clubhuis blijft gesloten
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van de tennis- en padelbanen om vrij te tennissen/padellen door volwassenen

Gelukkig mag onze jeugd weer beginnen met het volgen van de tennislessen. Tevens mogen kinderen bij onze vereniging weer vrij komen tennissen. Om hierop toezicht te kunnen houden, stelt het bestuur de volgende regels in :

 • Houd 1,5 meter afstand in de leeftijdscat. 13 t/m 18 jaar
 • Er kan alleen vrij getennist worden tijdens de uren die genoemd worden in onderstaand protocol

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18, onder toezicht (*), weer samen sporten in de buitenlucht. Hiervoor zijn regels opgesteld door de Gemeente en door de KNLTB, alles na overleg met RIVM, NOC/NSF en de VSG.

Lees het protocol goed en hou je aan de voorschriften.

Veiligheid- en hygiëneregels

 1. Blijf thuis als:
  • Je een van de volgende symptomen hebt: neusverkouden, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts.
  • Iemand in jullie gezin die klachten heeft.
   • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten.
  • Iemand in jullie gezin positief getest is op het coronavirus.
   • Omdat je tot 14 dagen na contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je tot 14 dagen na het laatste contact thuis blijven.
 2. Tennissers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot anderen. Voor tennissers t/m 12 jaar is deze beperking niet van toepassing.
  • LET OP: vermenging van de leeftijdsgroepen is NIET toegestaan.
 3. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 4. Voorbereiding:
  • Ga thuis naar het toilet want bij de vereniging is het paviljoen en terras gesloten. Alleen voor noodgevallen is het toilet beschikbaar.
  • Was voor het sporten je handen thuis met water en zeep.
  • Vul thuis je eigen bidon.
 5. Naar de baan:
  • Kom pas kort voordat je afgesproken hebt naar de baan (max. 10 minuten).
   • Begin van de speeltijd op het hele uur; speeltijd is 50 minuten.
  • Kom op de fiets of te voet. Als je gebracht wordt, dan mag dat door 1 persoon (ouder/begeleider). Deze mag het park niet betreden.
  • Volg de looproute. (zie foto’s)
  • Wacht (binnen het aangegeven vak) totdat de baan vrij is van de vorige spelers.
  • Zorg bij het betreden van de baan voor 1,5 m afstand.
  • Neem je eigen tennis- of padel ballen mee om te gebruiken tijdens het vrij spelen.
 6. Op de baan:
  • Schud geen handen en geef geen high fives.
  • Ga niet samen op een bankje zitten.
  • Wissel van baanhelft met de klok mee, dus vanaf jouw kant links om het net lopen.
 7. Na het tennissen/padellen:
  • Pak je spullen zelf bij elkaar.
  • Verlaat direct de baan en het park en hou de 1,5 meter in de gaten.
 8. Openingstijden:
  • Vrij tennis kan op de banen 4-5 en 10-11 (max 4 personen). Vrij padellen kan op baan 1 (max 2 personen).
  • Openingstijden:
   Maandag + Woensdag :        16.00 – 18.00 uur
   Dinsdag + Donderdag :         13.00 – 18.00 uur
   Zaterdag:                               09.00 – 11.00 uur
  • De speeltijd bedraagt 50 minuten, zodat er voldoende tijd is om op 1,5 m afstand de baan te verlaten en opnieuw te betreden.

Mocht je vragen hebben dan kun je die schriftelijk stellen via secretariaat@rtvquirijn.nl

(*) Toezichthouders zijn Pascale Engel en Ad van Gurchom. Volg altijd hun aanwijzingen op! Binnen RTV Quirijn zijn Yvonne Visser (voorzitter) en Guido Berendhuysen (secretaris) aangesteld als Corona-coördinator.

Deze regels gelden voorlopig tot en met 19 mei. Het bestuur houdt jullie zo goed mogelijk op de hoogte over de afspraken die we met elkaar maken. Hou vol, alleen samen kunnen we dit onder controle krijgen.

Bestuur RTV Quirijn