minimaxi tennis toernooi padelbaan rtv quirijn tennisbaan 3 RTV Quirijn terras rtv quirijn

Abonnementen

RTV Quirijn kent verschillende abonnementsvormen:

Klik op één van bovenstaande links voor meer informatie over die abonnementsvorm. Wil je je inschrijven? Klik dan hier.


Proefabonnement (termijn 6 maanden)

Het is mogelijk een proefabonnement te nemen binnen onze vereniging. Je betaalt dan de helft van de jaarcontributie inclusief de KNTLB bijdrage. Voor seniorleden komt hier ook het inschrijfgeld van € 12,50 bij. Indien je na het proefabonnement lid wilt worden van onze vereniging moet je dit 1 maand voor het verlopen van het proefabonnement aangeven bij onze ledenadministratie. Wij zetten dan jouw proefabonnement om in een vast abonnement. Je betaalt de resterende maanden van het jaar naar rato (zie contributieschema bij jaarabonnement). Gaat jouw vaste lidmaatschap in na 1 november, ben je automatisch lid voor het aankomende kalenderjaar.

Met deze abonnementsvorm heb je de mogelijkheid om tennis- of padelles te volgen. Er zijn voor de tennislessen 2 startperiodes per kalenderjaar. Houd hier rekening mee bij het laten ingaan van deze abonnementsvorm. Voor de padellessen zijn meerdere instroommomenten per kalenderjaar. Klik hier voor meer informatie over de tennis- en padellessen.

Let op: 
Van deze abonnementsvorm kun je éénmalig gebruik maken in een periode van 3 kalenderjaren.

Jaarabonnement

De contributie voor het jaar 2020 verwerken we, na toestemming, via automatische incasso. De bedragen voor het jaarabonnement 2020 zijn als volgt:

Senior€ 182,00 (op 1 januari 2020 17 jaar of ouder)
Junior€ 84,00  (op 1 januari 2020 12 jaar of ouder, maar nog geen 17 jaar)
Pupil€ 50,00  (op 1 januari 2020 jonger dan 12 jaar)
Rustend lid€ 31,00  (Nieuw vanaf 2019, klik hier voor meer informatie)

Zomer- of winterabonnement

Het zomerabonnement is geldig voor de maanden juni, juli en augustus. Het winterabonnement is geldig voor de maanden december, januari en februari. Je krijgt een ledenpas van RTV Quirijn, hiermee kun je gebruik maken van onze tennis- en padelbanen. Na 3 maanden stopt het abonnement automatisch en daarmee ook de mogelijkheid om af te hangen op ons afhangbord. Het is met deze abonnementsvorm niet mogelijk om deel te nemen aan KNLTB toernooien. Wel is het mogelijk om mee te doen aan de interne toernooien van RTV Quirijn.

Voor deze abonnementsvorm hanteren wij de volgende tarieven:

Senior€ 50,00(17 jaar of ouder / geen inschrijfgeld)
Junior€ 25,00(12 tot 17 jaar)
Pupil€ 15,00(jonger dan 12 jaar)

Rustend lid

Met ingang vanaf 1 januari 2019 kun je een abonnement als rustend lid afsluiten. Rustende leden zijn leden die het hele seizoen niet kunnen of willen tennissen en dit voor 1 januari schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar maken. Je krijgt dan géén pasje, maar wel de nieuwsbrief. Rustende leden dienen ook weer tijdig (vóór 1 november) aan te geven of zij komend seizoen rustend lid blijven of weer spelend lid worden. Mocht je rustend lid zijn vanwege een langdurige blessure waarvan je halverwege het tennisseizoen hersteld bent, kun je het rustend lidmaatschap laten omzetten naar spelend lid. Zie hiervoor de instroommomenten en de bijbehorende bedragen bij het jaarabonnement.