Lid worden

Super dat je lid wilt worden van onze vereniging! Vul hier het inschrijfformulier in. Bij het inschrijfformulier moet je een recente pasfoto bijvoegen. Na ontvangst van het inschrijfformulier melden we je aan bij de KNLTB en wordt er een tennispasje aangemaakt.

Lidmaatschappen

Jaarabonnement

De contributie voor het jaar 2023 :

Senior€ 210,00 (op 1 januari 2023 17 jaar of ouder)
Junior€ 95,00  (op 1 januari 2023 12 jaar of ouder, maar nog geen 17 jaar)
Pupil€ 60,00  (op 1 januari 2023 jonger dan 12 jaar)
Rustend lid€ 35,00 

Let op:

  • Voor seniorleden brengen we éénmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening.
  • Word je na 1 november lid, dan ben je automatisch lid voor het daaropvolgend jaar.
  • Opzegging van een jaarabonnement moet vóór 1 november ingediend worden.
  • Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar: van 1 januari t/m 31 december.

Meld je je tussentijds aan, dan gelden onderstaande gereduceerde bedragen voor het lidmaatschap tot het einde van het jaar.

StartdatumSeniorJuniorPupil
1-1-2023€ 210,00€ 95,00€ 60,00
1-2-2023€ 192,50€ 88,00€ 55,00
1-3-2023€ 175,00€ 80,00€ 50,00
1-4-2023€ 157,50€ 72,00€ 45,00
1-5-2023€ 140,00€ 64,00€ 40,00
1-6-2023€ 122,50€ 56,00€ 35,00
1-7-2023€ 105,00€ 48,00€ 30,00
1-8-2023€ 87,50€ 40,00€ 25,00
1-9-2023€ 70,00€ 32,00€ 20,00
1-10-2023€ 52,50€ 24,00€ 15,00
1-11-2023€ 35,00€ 16,00€ 10.00
1-12-2023€ 17,50€ 8,00€ 5,00

Typefouten onder voorbehoud

Proefabonnement voor Senioren (termijn 6 maanden)

Het is van januari t/m juli mogelijk een proefabonnement te nemen Je betaalt dan € 120,= voor 6 maanden + € 15,00 inschrijfgeld. Indien je na het proefabonnement lid wilt blijven van onze vereniging moet je dit 1 maand voor het verlopen van het proefabonnement aangeven bij onze ledenadministratie. Wij zetten dan jouw proefabonnement om in een vast abonnement. Je betaalt de resterende maanden van het jaar naar rato (zie contributieschema bij jaarabonnement) en geen inschrijfgeld meer.
Let op: 
Van deze abonnementsvorm kun je éénmalig gebruik maken in een periode van 3 kalenderjaren.

Rustend lid

Met ingang vanaf 1 januari 2019 kun je een abonnement als rustend lid afsluiten. Rustende leden zijn leden die het hele seizoen niet kunnen of willen tennissen en dit voor 1 januari schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar maken. Je krijgt dan géén pasje, maar wel de nieuwsbrief. Rustende leden dienen ook weer tijdig (vóór 1 november) aan te geven of zij komend seizoen rustend lid blijven of weer spelend lid worden. Mocht je rustend lid zijn vanwege een langdurige blessure waarvan je halverwege het tennisseizoen hersteld bent, kun je het rustend lidmaatschap laten omzetten naar spelend lid. Zie hiervoor de instroommomenten en de bijbehorende bedragen bij het jaarabonnement.

Abonnementskorting

Zijn jullie lid van RTV Quirijn, met 3 gezinsleden of meer, en wonen jullie op hetzelfde adres, dan wordt er een korting gegeven van € 15,= per gezinslid. Deze korting is alleen van toepassing bij onze jaarabonnementen die gestart zijn / worden in januari.

Wijzigingen doorgeven

Wil je een wijziging doorgeven? Mail je wijziging onder vermelding van je volledige naam en bondsnummer naar ledenadministratie@rtvquirijn.nl.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer je je lidmaatschap op wilt zeggen, moet je dit voor 1 november doen. Zeg je niet tijdig op, dan blijf je lid en brengen wij de contributie over het volgende seizoen in rekening. Na opzegging ontvang je een bevestiging. Mocht je binnen 14 dagen geen reactie hebben ontvangen, neem dan contact op met onze ledenadministratie via ledenadministratie@rtvquirijn.nl.

Opzeggen kan via het opzegformulier, of per e-mail naar ledenadministratie@rtvquirijn.nl.