Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon ?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen de vereniging een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

RTV Quirijn vindt het belangrijk dat je jouw sport in een veilige, prettige omgeving kunt beoefenen, in een omgeving waar je je thuis voelt. Het gaat erom dat je plezier beleeft aan de tennissport, samen met medesporters, trainers en de supporters langs de lijn. Als dat niet zo ervaren wordt, is het belangrijk dat je een ongewenste situatie kunt bespreken met een betrouwbaar en onafhankelijk persoon. Daarom heeft RTV Quirijn binnen de club een VertrouwensContactPersonen (VCP) aangesteld: Wendy van de Ven.
Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. 
Wendy is al meerdere jaren lid van onze club, net als haar partner Serge en kinderen Marit en Simon. Ze is werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige en heeft vandaaruit ervaring in het voeren van vertrouwelijke gesprekken met gevoelige onderwerpen.

Wendy is te bereiken via emailadres : vcp.rtvquirijn@gmail.com.

Wil je meer lezen, bekijk dan de volgende documenten: