Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. 

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen behandelen niet zelf inhoudelijk de klachten, maar proberen u de weg naar een goede oplossing aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen de vereniging een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Binnen RTV Quirijn hebben wij Wendy van de Ven als vertouwenscontactpersoon aangesteld. Ze is bereikbaar via mail: vcp.rtvquirijn@gmail.com

Gedragsregels

Als tennisvereniging hebben we bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarvan wij verwachten dat leden ze herkennen en naleven. Samen met de KNLTB houden we de volgende gedragsregels aan:

 • Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 • Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, op en buiten het tennispark
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
 • Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 • Tellen doe je hardop, heb je geen toeschouwers voor nodig
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan, beheers je
 • De wedstrijd eindigt gezellig in de kantine
 • Laat de tennisbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter, kost weinig moeite
 • In de kleedruimte worden geen foto’s van elkaar gemaakt; daarom geen telefoons in de kleedruimte.
 • Er worden geen foto’s op sociaal media geplaatst zonder toestemming van betrokkenen.

Bij het niet naleven van deze regels moeten in beginsel betrokkenen zelf elkaar hierop aanspreken. Bij een conflict kan het bestuur of de door het bestuur aangewezen persoon een bemiddelende rol spelen. Het schorsen van een lid is de uiterste sanctie die het bestuur kan opleggen.